Äptre

Old Swedish Dictionary - äptre

Meaning of Old Swedish word "äptre" (or æptre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptre may have also been written as æptre

Part of speech: av

Additional information: adj. komp. bakre och

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • äptirster (äptärster) adj. superl. bakerst; senast, sist. calcitrare medh eptra fothom slaa GU C 20 s. 67. The främsto fiollo som hö för lya, the eptersta the toko tha at fly MD 376. " äptärsta bikarin giwir vth första huggit" GO S 394. Äptherste aff Christi fatighom (Ultimus Christi pauperum) SpV 3. Jak är alpha ek o, then förste ok äpthirste (novissimus) ib 223. Nw star än j gen sidzsta ällir äptirsta trappan, hwilkin ok jämwäl är the första ib 55.
  • äptredel m. bakdel. thet som tha war äfftredelen af stokkenom wändis oc bliffwe frammandelin PMskr 306.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back