Ar

Old Swedish Dictionary - ar

Meaning of Old Swedish word "ar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ar Old Swedish word can mean:

ar
L.
ar
1) år. " effter wars herre byrdh thwsundh arwm thry hundreth arum siutighe arwm oc a ffyrSTho areno VeSTmFornmÅ 3: 88 (1371). scriffwit aarom epter ihesu chriSTi födilsse tusand firahundrada oppo thet tiuganda" SD NS 3: 573 (1420). fore sittiende ars borgameSTara STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 126 (1488). ffore forscrifne. .. ars borgameSTara ib 127 (1448). innan medsommer ett aar nw neSTkommande Brasks Kopieb 16 (1521). " in til pingxdaga nw neST komande offuer eth aar" Rydberg Tr 3: 255 (1453). ib 254. her göSTaff karlsson. .. bödh her i rettin pa aar och dag (på en tid af ett (fullt) år) i STadzsins göma gwll och silff STb 1: 135 (1477). " att the tyske liggere her liggie år och dag (ett fullt år, mer än ett år, ganska länge) LinkbiblH 1: 194 (1526, Brask). - ar fran ar, ¬år från el. efter år, årligen. at eth anniuersarium skuldhe haldas. .. fore hans iäl loc hans foräldra, aar fran aar SD NS 3: 573 (1420). "ib 417 (1419). - ar vidh ar. år efter år, årligen. aff hulket huss alexander medh sina arffua ewige och arlige wtgiffue skal. .. vi (6) mark. .. aar wedh aar STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 245 (1493). - Jfr födslo-, ny-, skut-ar. 2) årsväxt. hon (qvarnen) ränther STwndom mindra oc STundom mera, äpther thy aridh faller VKJ 11 (1447).
ar
1) årSDag, samma dag följande år. C (100) mark wtgeffende om aarsmoth wppa thenne samme dagh STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 194 (1491).
ar
2) anniversarium, STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälamessa som hålles årSDagen efter någons död. tha aardz mot höltz äpter hans siäl Mecht 347. - sorgeel. minnesfeST på årSDagen efter ngns död. ath hectors aårsmoth (anniversarium) skulle hallas Troj 196.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • aratal (aare-),
 • ars dagher
 • aars- )
 • *ars fiärdhunger ,
 • ars födha
 • aar- )
 • ars ganger
 • aars- )
 • *ars gärninga bok ,
 • *ars hyra
 • aars- )
 • *ars legha ,
 • ars lön ,
 • ars mot
 • aars-.
 • aardz- )
 • *ars mässa
 • aars- )
 • *ars skatter ,
 • *ars skut
 • -skot )
 • *ars sädh
 • aars- )
 • *ars tidh ,
 • *ars vidher
 • aars veder )
 • ars växter (aars-. pl. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Brasks Kopieb
Biskop Hans Brasks kopiebok. Bilaga till Östergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. I. 1875.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back