Ar

Old Swedish Dictionary - ar

Meaning of Old Swedish word "ar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ar Old Swedish word can mean:

ar
L.
ar
1) år. " aarith hafwer thryhundradha oc siäxtighi oc fäm dagha" MB 1: 63. " STiärnor äre swa aara tekn at hwar planeta STiärna SOm äre siw. gör sit aar äpter sinom omgang oc alle saman et aar" ib 65. " huart ar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 9. "" huart femta aar" ib. " fra adam ok tel var härra födes liþu þusand aar ok þrätighi aar" ib 70. a siutanda are vars härra var pilatus iuþa domare. a niiunda are ok tiughu STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burþe iohannes präDica ok a þrätiughanda are ok tuem arom warþ han dräpin ib 72. D.X.X.X.V. ii ar vars härra (efter KriSTi födelse) ib 28. förSTo are vars härra ib 71. " theodosius wardh keysare cccc° xxv arum epter wann herra" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 114. arom äpter gudz byrdh xiiiixx (1470) åar STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1933. ib 2394, 2468, 2540. SOm screuat var arith epte gudz byrdh thusanda och fyra hundradha arum oc eth aar SD NS 1: 24 (1401). " aa areno äpter gudz byrdh thwsanda fyra hundradha oc a förSTo areno" ib 56 (1401). " arom äpter gudz byrdh m°c°c°c°c° secundo ib 96 (1402). areno äpter gudz börd m°quadringentesimo secundo" ib 149 (1402). " at han fortwngher them icke i thetta aar" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 282 (1508). " thenne same dagh annars aars skal sara hawa SOn" MB 1: 189. " aar fra aare (paulatim) skal iak ödha thina owinir" ib 342. jnnan et aar skulde resen komma igen Di 42. tiughu aar boþo þön saman barnlös STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " þrigia ara gamalt barn" ib 5. " fäm ara war clemens wm then tima" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 348. tha noe war fäm hundrath aar MB 1: 166. " sidhän wi till aarä (till mynDig ålder) koomom" SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). þerrä barn, SOm ey äru til arä kumin (vuxna) ib 476 (1345, nyare afskr.). thentidh han kom till ara ST 55. sidhan sancta birgitta war kommen til ara (kommen till åren) BK 201. " tha hon kom til sin aar (var vuxen) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 77. "" vexte till aara i: (sfgn) s. 174. nat ok aar" SD NS 2: 37 (1408), 135 (1409), 160 (1409), 179 (1409), 188 (1409). - i ar (i jaar), i år, detta år. görer ekke edher til fot ganghare i jaar STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 171 (1507). " the schole helfftene. .. giffue wt nw i jaar och the andhra aat aare" ib 282 (1508). - at are, åt åre, efter ett år, om ett år, ett år senare. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 362, 456. GO 510. MB 1: 63. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 282 (1508) , 316 (1508). - vid denna tid på året. i fiordh ath aar (för ett år sedan) STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 226 (1507). - sva ars, så års, vid samma tid på året, vid denna tid på året. i fiordh swa aars STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 284 (1508). " saa aars plegde ther wara myken snyo" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8028. ib 8068. - sva tidh ars, d. s. thet the kome sa tid aars hem SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 1: 166 (1496). - Jfr barndoms-, dödha-, fiordh-, fiärdhungs-, föþslo-, half-, lagha-, lär-, läre-, ny-, prövilsa-, ungdoms-ar.
ar
2) år, äring, årsväxt. ondhe män arom spilla GO 29. " drothin är aarsins äghare" ib 39. " nw koma siu GOdh aar" MB 1: 239. " alzwaldogher gudh han giwe thik sina signilse. .. nidhan aff iordhinne mz GOdho aare" ib 267. drikker herra abote fore GOt ar at gudh giffui GOth ar bondom AS 60. " GOd aar voro till syö oc landa" MD 316. " än gud gaff aar aa land oc siö" ib 338. Jfr GOdh-, korn-, o-ar, äfvenSOm aläre, oaran, äring.
ar
1) årens antal. i them windher hoghen aarataleth LfK 131.
ar
2) beSTäMDt antal år? ett års tid (jfr Mnt. jârtal)? thäntidh hans aratal kom om kring (då hans år var ute) ST 295.
ar
3) årsräkning, beräkning af året. hawom wi en dagh owerflytande wart aara tal hwart fiärdha aar MB 1: 64.
ar
1) årSDag, samma dag följande år. om aars mot (ett års förlopp kom han igen Di 42. " jnnan aars moth" SO 87. " han schal thet aarit offuer fran valSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burgamessa ock til aars mot sittia fore olderman" ib 194. " thriDia aarsmoth her äptir" ST 70. " hwart nyonde aarmoth" PK 225.
ar
2) anniversarium, själamesSOr SOm hållAS årSDagen efter nåGOns död, på beSTäMD dag hvarje år med själamesSOr firad högtid. halde mit wtfärdhaöl, siwnattamot, manadhamot oc aarsmot SD NS 1: 563 (1406). scal for:de biscoper ok hans äptekomande aarlica halla eet arsmoot tiiSDaghin näST fore midhfaSTo synnodagh ok lata sighia thrättan mäsSOr fore mins for:da fadhers siäl lok minna modher, mina siäl ok minna husfrw siäl ok alla wara äpteSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKomande, fore wtan thet anniuersarium äller aarsmot, SOm plagher hallAS vm presamotit fore mins fadhers siäl ok eskils niclisSOn, meth thrättan mäsSOm ib 675 (1407). aarlikit aarsmoot ib 2: 261 (1410). Jfr artidh. --

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • aar.
 • äar för aar Bil 616),
 • ara tal
 • aara- )
 • ars dagher ,
 • ars fästa ,
 • arsfödha ,
 • ars gamal ,
 • ars ganger
 • aars- )
 • ars giälf ,
 • arsgiäld ,
 • ars grödhe
 • aars- )
 • ars koster
 • aars- )
 • ars lön
 • aarss- )
 • ars mot
 • aars- )
 • arsmots öl ,
 • ars räkning
 • aars- )
 • ars skatter ,
 • ars stämpna
 • aars- )
 • ars tal
 • aars- )
 • ars time
 • aars- )
 • ars växter
 • aarswaxter: -waxt Su 425 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back