Är

Old Swedish Dictionary - är

Meaning of Old Swedish word "är" (or ær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

är Old Swedish word can mean:

är (ær)
L. A9 konj.
är (ær)
1) att. äptir þät är þeer hawa wart bref fangit SD 1: 669 (1285, gammal afskr.) ; jfr 2.
är (ær)
2) då, när. är wir kallum samän warä män til lidstämpnu SD 1: 668 (1285, gammal afskr.) , B) rel. pron. som. theem är bo i wärmälände SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). haui þe samu plikt sum þeem är sakt. är hin annan friþ bryter ib. " i þem stämpnudagh är hanum wardþer lagdþer" ib 669. " hwat manne som byltoghä varþyr i swerike. .. oc är swa man. är vil oc forma arwþä firi sit bröþ" ib 5: 637 (1347). " rätta ivi hvar then är brytur widh annan" KS 9 (22, 10). - hvat är, se hvar, pron. 4 (1: 530).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so är may have also been written as ær

Part of speech: pn, kn

Additional information: konj. och pron.

Grammatical aspect: konj. pron.

Alternative forms or notes:
  • er VGL I K 5, 7: 1, 8: pr., 15: pr. ar VGL I J 10: pr., þ 10, 12; 1, 17; ÖGL R 6: 1. ä ib Dr 2: pr-, 3: 2), Vaþ 1: pr. li var. (Cod. F), G 7: 1 li var. (Cod. C). e ib Dr 7: pr., 14: 4 Vaþ 13: pr. i lvar. (Cod. F)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back