Arbeida

Old Swedish Dictionary - arbeida

Meaning of Old Swedish word "arbeida" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arbeida Old Swedish word can mean:

arbeida
L.
arbeida
1) arbeta. " om man swarliiga arbethar" LB 7: 177. " SOm friliga arbetar" ib 300. SOm haffue arbeidet foor thina skuld Bir 5: 140. hvilken SOm i staden koMBer ok arbeter mote eMBetet SO 81. arbetar ok nager aff eMBetes suena ib 150. Jfr forarbeidha.
arbeida
2) arbeta, sträfva. " haffwer jac nog arbetet ther wm" BSH 5: 45 (1505). arbetandis (nitebatur) at stikka ellen vppa dörena MB 2: 102.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • arbeyda SO 144.
  • arbeyde ib 115, 141; Di 122.
  • arbeide SO 122. arbeta. -ar, -at),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛒᚽᛁᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back