Arbeida

Old Swedish Dictionary - arbeida

Meaning of Old Swedish word "arbeida" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arbeida Old Swedish word can mean:

arbeida
L.
arbeida
1) arbeta. " han skal arbeita fore STadin STb 1: 129 (1477). tore, som här ärbetade" VKU 124 (1556). - (i sitt arbete) utföra el. sysselsätta sig med. forbödz. .. albrict. .. ath arbeita sina egna gerning STb 2: 8 (1483).
arbeida
2) arberta el. verka (för). viliom vi. .. erbeyda ther om, at thet i alla matto ytermere scal varda STadfeST UrkShiST 1: 15 (1457).
arbeida
3) verka, vara verksam. bidiandis at thn älskoge saa ärbete i mik at jac mage finans ffulborda i dödszins thima Svb 471 (c. 1500). 4) arbeta, våndas. cardinalen arborensis arbedhar nw j STorom STarkom sywdkdom PMBref 305 (1510). - Jfr forarbveida.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • arbedha.
  • erbeyda.
  • arbeita.
  • ärbeta. arbeta HLG 2: 74 (1517)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛒᚽᛁᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
UrkShist
Urkunder rörande Stockholms historia. Utg. genom K. Hildebrand (och A. Bratt). 1900--1913. (s. 1--36).
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back