Arbeide

Old Swedish Dictionary - arbeide

Meaning of Old Swedish word "arbeide" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arbeide Old Swedish word can mean:

arbeide
arbete. suän muramestare, som var när arbetith och manadhe vppa arbeith HLG 2: 15 (1510).
arbeide
2) arbetare. iiij (4) arbetisfolk, som drogh op samma sparar HLG 2: 47 (1516).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • arbeite STb 1: 24 (1475). arbete),
 • arbeidisfolk (arbetis-),
 • *arbeidis karl
 • arbeydes-.
 • arbetis-. arbeteskar HLG 2: 116 (1523). pl. -karla. -kara HLG 2: 113 (1523). dat. med art. -karromen ib 49 (1516) , m. arbetskarl, arbetare. SSkb 76 (1502). en arbetiskarl. .. som har brädhen fraa strandhena och op i bodhen HLG 2: 5 (1509). ij (2) arbetiskarla met myn egin drängh ib 15 (1510). ib 6 (1509) , 7 (1509) o. s. v.
 • arbeidis lön
 • arbeidis man
 • arbetes- ib 148 (1504) ),
 • *arbeidis qvinna (arbetz-),
 • arbeidis skiut
 • arbedhis- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛒᚽᛁᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
➞ See all works cited in the dictionary

Back