Arbeide

Old Swedish Dictionary - arbeide

Meaning of Old Swedish word "arbeide" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arbeide Old Swedish word can mean:

arbeide
L.
arbeide
1) arbete, göråmål. " ther arbeide skullo göra" RK 1: 1643. arbeyd driffwa MD 279. " SOm sijns husbondha arbethe forsumar" SO 71. " gerningk eller arbeyte" ib 100. ib 142, 149 o. s. v.
arbeide
2) arbete, det SOm frambringas genom arbete. thz arbeyde SOm brent är SO 100. " skoda hans arbeyt" ib 102. Jfr mästararbeide.
arbeide
3) arbetslön? ingen mwramestere derffues mera thaga i sith arbeyde än sex öre fore hwart thwsandh tygel SO 87.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • arbeyde SO 87, 100.
 • arbeydhe ib 154.
 • arbeygde BSH 5: 318 (1508).
 • arbeyd MD (S) 256, 279. arbeydh SO 159.
 • arbede ib 142, 159. arbeyte ib 146. arbeyt ib 102.
 • arbeyth Gers Frest 5. arbete SO 150, 154, 157.
 • ärbete Lg 3: 656.
 • arbethe SO 71, 149.
 • arbet ib 154),
 • arbeides fisker
 • arbeds- )
 • arbeides folk
 • arbetes- )
 • arbeides lön
 • arbedes- )
 • arbeides man
 • ärbethes- )
 • arbeides skiut
 • arbetis- )
 • arbeides slädhe
 • arbetz slede )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛒᚽᛁᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back