Arest

Old Swedish Dictionary - arest

Meaning of Old Swedish word "arest" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arest
armborst. kocchen paa lincöpingx gard. .. haffuer hwart annath aar aresth Arnell Brask BiI 36. stalswennen paa lyncöpingx gard. .. faar löön som een skytta oc hwart annath ar arest ib. Jfr Dahlgren, Glossarium och SAOB arest.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚽᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back