Ärfdhbot

Old Swedish Dictionary - ärfdhbot

Meaning of Old Swedish word "ärfdhbot" (or ærfdhbot) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärfdhbot (ærfdhbot)
dråpstörer utgpående till den dräpnes arfvinge. thetta alt kennomps wi. .. aff. .. boo jonsson hafwa. .. vpburith ey ffo ärfd boot älla nokon rät sculd. ... wtan aff hans. .. gothwilia oc lnahdom BSH 1: 182 (1381).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärfdhbot may have also been written as ærfdhbot

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ärfd boot )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚠᚦᚼᛒᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back