Arfliker arfvw. lig

Old Swedish Dictionary - arfliker arfvw. lig

Meaning of Old Swedish word "arfliker arfvw. lig" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arfliker arfvw. lig
ärftlig. " All mijn arflige godz, som jag hafwer i ubsAla, strängnääs, wästeråhs biskopzdöme, och så All the ärfwaagodz, och arfwelige godz som jag hafwer i öster-giötlandh (o. s. v.)" Bo Jonssons Test (1384, tryckt ss bilag till Hadorphs ed. af Alexandri Magni hist).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚠᛚᛁᚴᚽᚱ:ᛆᚱᚠᚠᚠ.:ᛚᛁᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back