Arflös

Old Swedish Dictionary - arflös

Meaning of Old Swedish word "arflös" (or arfløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arflös (arfløs)
arflös. MB 2: 233. BSH 5: 318 (1508).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so arflös may have also been written as arfløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚠᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back