Arfskiptning

Old Swedish Dictionary - arfskiptning

Meaning of Old Swedish word "arfskiptning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arfskiptning
arfskifte. " loto the hona lidugha oc lösa vm the arfskipning" SJ 132 (1444). haffde thöm rätte erffskipning giort ib 137 (1445). tha som ärfskipting giordhis ib 171 (1448). thänne ärskipting skedhe strax äpter jacob van damens dödh ib 171 (1448). " haffde giort ärffskiptning i mellan hustru walburge och hennas barn" ib 271 (1459). vm nogra handa arff skiptning effter sin fadher ib 275 (1459). " ärligh och winligh erskiffting" ib 321 (1465). ib 71 (1437), 170 (1448), 209 (1451), 299 (1462), 300 (1462), 305 (1462), 308 (1462), 325 (1465), 332 (1466), 342 (1467), 383 (1473), 404 (1474).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • arfskipning.
  • ärffskiptning SJ 209 (1451), 271 (1459). erffskipning. ärfskipting. erffskiffting. ärfskiptinghe SJ 170 (1448).
  • ärffschiptinghe SJ 71 (1437). ärskipting. arfskichting SJ 300 (1462).
  • arffschightinga SJ 305 (1462).
  • ärffskigtinge SJ 299 (1462).
  • ärfskigtinga: -o SJ 308 (1462).
  • erfskichting SJ 332 (1466). erff skichtinge SJ 325 (1465).
  • erffskightinge SJ 342 (1467).
  • erffuaskipning SJ 383 (1473).
  • erffweskipning ib 404 (1474)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚠᛋᚴᛁᛕᛏᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back