Argha

Old Swedish Dictionary - argha

Meaning of Old Swedish word "argha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

argha Old Swedish word can mean:

argha
1) göra ond, förderfva, förleda. the arghadho (corruperunt) en min discipulum Bo 185. som. .. ey arghas (depravantur) af thera äptedöme Su 424.
argha
2) skada. " tilfoga skada. jach oc mine arfua wiliom oc sculom aldre i wara dagha fegdha eller argha, hindra eller qwälia. .. Borghamestara, radhmen oc Borghara i nycöpunge eller thera arfua" SD NS 1: 678 (1407). BtRK 52 (1388, orig.). BSH 4: 101 (1483), 112 (1486). ath i nogith kwnnä arge in paa vore fyender HSH 20: 99 (1507). ib 112 (1507). FM 153 (1504).
argha
3) lasta, förtyda. hwar the formogho äkke wrängia älla argha (pervertere) gärningena i sik for hänna vppen bara godhlek ther vidherfresta the afwndsiuko tyskarane huru the matten mz nokrom lunafallom argha (calumniari) thera akt Su 426. - refl. arghas, förargas, taga anstöt. thz godha som tharflikit är til siälinna helso oc gagn skalt thu äkke forlata nar somlike skändas oc arghas ther af Bo 87. somlike arghadhos af vars herra iheSu ordhom ib 115. - Jfr forargha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar BtRK 52 (1388), -adhe),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back