Äria

Old Swedish Dictionary - äria

Meaning of Old Swedish word "äria" (or æria) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äria (æria)
ärja, plöja. Lirare ärya oc träda GU C 20 (hand 2) s. 90. Deliare snedha äria ok trädha GU C 20 s. 173. Jason lagde sedan ook oppa them oc nödde them tiill ath draga medh hwg oc ardhe jordhen op med them Troj 21. Minna synd ware ("mindre synd skulle det vara") äria eller sla lom helgha dagha, än springa i qwinno dantz SvKyrkobr 7. Time til ath ärya. Fethe akra oc linder. .. skw(l)a äryas wp tha yrtherna oc gräsith är wäxith. .. oc skwla the äryas trangth. .. Oc skal bondhen förwara ath akren bliffwer wäl aardher PMSkr 198. hamper wil hafwa starka feta oc gödda jordh. .. oc dywpth äryas nidher ib 203. " then raamoga jord äryer oc lägger balk j mellen forerna" ib 211. " faar ätha hälsth the yrther som wäxa j mällen forerna thär akren är ardher" ib 238. Tha skal trädan ärias ib 369, 372. nw skal han ärya wp then akren ib 371. j tessom thimanom (slutet av auGUsti) haffwes akrana som ärw aardhe. .. oc när the (sådda lupiner) ärw wpwäxthe äryes nidher ib 373. Dugher hon (dvs. jorden), tho sculu the rydhia thet som tiil aker duger och ärya och saa Svartb 399 (1442).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äria may have also been written as æria

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ardhe , part. ardher)
  • *ärio dagsvärke
  • *ärio karl
  • *ärio kroker
  • äriekroker VKU Bil 150 (1594). Jfr E. Smedberg, P. Månssons landsmanskap (1920), s. 67. - Jfr nidheräria.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back