Äria

Old Swedish Dictionary - äria

Meaning of Old Swedish word "äria" (or æria) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äria (æria)
ärja, plöja. eg. loch bildl. ey wilia the äria eller plöghia MB 1: 136. " the mwnka the äro graa ok boa a land äria ok saa" RK 1: 533. Al 5943, 6077. " fäm ygxna ökia äriande iordena" MP 1: 197. ygxnene ardho ib. " värlDinna älskara sighias äria som ygxn" ib 198. " rom är sua som thän akir owir hulkin thitzla äru opuäxste, thy skAl thänne stahDin först rensas mz huasso jarne oc sidhan mz eld oc ther äptir ärias (arari) mz öxnökiom" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 104. jak skAl äria (arabo) iordhena j dom oc dröffuilsom ib 4: 81. iak wet huru wärlDin är skipadh ok huru som (för hon?) skAl yRKias ok ärias (quomodo excolenda) ib 1: 298. " ä hwar han (draken) tog i jordena mz sina klör, tha war som thz hade warit aarth (Cod. A ardat 83)" Di (Cod. B) 321. - plöja, fåra, göra el. åstadkomma fårro i (ngt). Allir hans licamme sarghadhis oc flängdfis mz gadda gislom lhulka som ey at enast bort rifwo kötit vtan suasom ardho Allan licamman (non evellendo sed sulcando totum corpus ejus laceratur) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 132. - Jfr firi äria.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äria may have also been written as æria

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • är MELL B 1: pr. li var.; firi är ÖGL B 9: s. ärr ib; UplL V 12: pr. imfp. arþe ÖGL B 9: s.
  • ardho Bir 2: 132 ; MP 1: 197.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back