Ärilse

Old Swedish Dictionary - ärilse

Meaning of Old Swedish word "ärilse" (or ærilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärilse (ærilse)
förhärligande. förklaring. j mina hälghra manna ärilsa (glorificationis) daghom Bir 3: 307. äpther siälinna ärilse skulum wi wänta likamans wpstandilse oc ärilse SU 311. LfK 126.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärilse may have also been written as ærilse

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back