Ärilse

Old Swedish Dictionary - ärilse

Meaning of Old Swedish word "ärilse" (or ærilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärilse (ærilse)
s. förhärligande, förklaring. For thy thröstir iak mykit til idher. .. For idhra skuld haffwer jak mina ärilse manghfalla (multa mihi gloriatio pro vobis) SpV 4. " endraktinna ällir kärleksins söndhirslitelse, aff wtskildom ok syndhirlighom gärningom ärilse" ib 159. " hälgha manna ärilse" ib 229. Thridhie delen skal läsas fför. .. hans äroffullasta ärilse, som han sether nästh gudhi ffadher JMPs 481.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärilse may have also been written as ærilse

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back