Arkängil

Old Swedish Dictionary - arkängil

Meaning of Old Swedish word "arkängil" (or arkængil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arkängil (arkængil)
ärkeängel, öfverängel. " ängillin michael archängil" Bo 187. ib 254. Lg 39.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so arkängil may have also been written as arkængil

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • arch- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚴᛅᚿᚵᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back