Ärkebiskoper

Old Swedish Dictionary - ärkebiskoper

Meaning of Old Swedish word "ärkebiskoper" (or ærkebiskoper) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärkebiskoper Old Swedish word can mean:

ärkebiskoper (ærkebiskoper)
äRKebiskop. "mz äRKebiscops älla paua bonaþ" Lg.">Bu 195. komo alle biscpane saman mz sancto leoncio. vigdho sanctum KLemming. 1860.">GreGOrium til äRKe biscop KLemming. 1860.">Gr 312. patricarcha, äRKebiscopa, lydhbiscopa SD NS 2: 284 (1410). " hwi haldin j mina syni tha vädorghare som äru mina lydbiscopa. en mik som fadherin er ok ärchebiscoper" Lg.">Bil 588. KLemming. 1860.">Gr 315. " at han andwardhe them (orden).. . aRKebiscopenom ok ther äptir androm biscop" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 180. " ib l2: 242. aRKebiscopin aff vpsalum oc andre biscpä" BSH 1: 165 (1376). KL L34. RK 1: (sfgn) s. 73, 2: 546, 735. eRKebiscop iöns ib 3: (sista forts.) 4307. erchebiscop göstaff HSH 24: l148 (1518). Lg 3: 380 (på två st.), 381. aff een skalk wardhir ey GOdh äRKebiscop GO 301. ib 47.
ärkebiskoper (ærkebiskoper)
1) äRKebiskopsämbete. " fik han äRKebiscops döme" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 193. " at erchebiskop göstaff haffuer forsakad. .. sin kiRKe och erchebiscops dömet" HSH 24: 148 (1518). ib 47 (1516).
ärkebiskoper (ærkebiskoper)
li hwsaby sokn i aarlemmingia hundare, i äRKchecbiscops dömena SD NS 2: 193 (1409).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärkebiskoper may have also been written as ærkebiskoper

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • ärchebiscoper Bil 588 ; KfLL Kg 23; -biscops StadsL Kp 30: 2. ärchebisopper: -biscoppen Lg 3: 381.
 • ärkäbiscopher: -biscoph GO 47.
 • ärkibiscopir KL 34. " ärki biskuper: -biskupi" UplL Kg 3.
 • ärchibiscoper: -biscope SML Add 1: 6. ärchebiscuper VGL LII K 3. ärchibiscupär ib IV 16: l2, 19: 5. ärkiäbiscop HelsL Ä 16: pr. erkebiscop RK 3: l(sista forts.) 4307.
 • erchebiscoper: -biscop KrLL Kg 8: pr.; -biscope ib 7 ;
 • -biscopen RK 2: 7375.
 • erchiepiscop: -episcopen RK 1: (sfgn) s. 173.
 • ertzebiscop ib 2: 546.
 • arkebiscoper: biscopenom Bir 1: 180.
 • arkiebiscoper: -biscopin BSH 1: 165 (1376).
 • archebiscopp Lg 3: 380 (på två st.)),
 • ärkebiskopsdöme
 • ärche-.
 • ärchi- SML Add 1: pr. erche- KrLL Kg 1: 1; HSH 24: 47 (1516), 148 (1518)),
 • ärkebiskops säte ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚴᚽᛒᛁᛋᚴᚮᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back