Ärkebisper

Old Swedish Dictionary - ärkebisper

Meaning of Old Swedish word "ärkebisper" (or ærkebisper) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärkebisper (ærkebisper)
= äRKebiskoper. ther fiik ervhebypsin aff stora sorgh RK 3: 1405. " aff erchebispen oc andra bispa mere" ib (sista forts. )4205. erchebisp iöns meg in i stockholm ledd ib 4331. " alth thet eder erchebisper och hans medhol giorde swa lenge han pa stäkit war" HSH 24: 126 (1518). ib 46 (1516).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärkebisper may have also been written as ærkebisper

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ervhe-.
  • -bysp )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚴᚽᛒᛁᛋᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back