Ärkediäkn

Old Swedish Dictionary - ärkediäkn

Meaning of Old Swedish word "ärkediäkn" (or ærkediækn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärkediäkn (ærkediækn)
ärkedjäknedöme, ärkedjäknes ämbete, till ärkedjäknämbetes upprätthållande anslagen egendom. 1 öres land iordh. .. som ärkedyäknen i strengnäs hafdhe köpt vndan krononne oc in vnder äkredyäkins dömith SD NS 2: 159 (1409).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärkediäkn may have also been written as ærkediækn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ärkediekn.
  • ärkedyekn.
  • ärchediäkn.
  • ärkidäkn.
  • ärchidegn.
  • ärkiädiäkn. erchdiekn. arkediakn. archedegn. ärkedyäkn SD NS 1: 495 (1405); -dyäknen ib 2: 159 (1409).
  • ärkedieken.
  • ärchiedigäen FH 6: 42 (1455).
  • erchedäken HSH 20: 33 (1507)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚴᚽᚦᛁᛅᚴᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back