Ärkediäkn

Old Swedish Dictionary - ärkediäkn

Meaning of Old Swedish word "ärkediäkn" (or ærkediækn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärkediäkn (ærkediækn)
ärkedjäkne, den förnämste av dekanerna vid en domkyrka. ärkedyäknin aff Lynköpung SD 10: 9 (1371). herra Pädhers Hämmingison, erkedienks SD NS 2: 729 (1413). Jönis Amundzson archiediegn ib 3: 51 (1415). herra Sigga Vdzson, ärchediänx i Scara. .. incigle ib 3: 56 (1420). Wij Magnus met gudz nadh biscop, Olaff Magni domproast, Jons Magni ärchedegn Svartb 429 (1448). Ver ner erchediekne i Linköpingh. .. Larens Andree erchediekne i Stregnes HT 38: 122 (1520).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärkediäkn may have also been written as ærkediækn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ärkediäknsdöme n. ärkedjäknes tjänst o. underhåll. jac. .. haffuer funderat oc giort eet ärchedyäknsdöme aff mino oc minna husfrw godze SD NS 2: 665 (1413).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚴᚽᚦᛁᛅᚴᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
HT
Historisk Tidskrift.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back