Arla

Old Swedish Dictionary - arla

Meaning of Old Swedish word "arla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arla
A) adv. tiVallius. 1850--54.">Digt, bittida. stoþo arla vp Bur 22. han cAllaþe arla ok sirla sanctum iacoBum sik tel hiAlp ib 168. komin thär ather a morghen arla Bil 127. Bu173, 416. Bo 26, 113, 191. MB 1: 195, 21, 404, (Cod. B) 546. MP 1: 77. Fl 10, 1158. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 996. Al 1079, 9666. RK 2: 4292, 5778, 3: 3787. Va 7. Vallius. 1850--54.">Di 5, 54, 81, 93. LB 2: 59. wee är. .. ti lande the höfVallius. 1850--54.">Dinga hauer thr arla (mane) äta RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 49 (125, 53). " arla om morghin dagher Var liws han ridher sik ena aff thz hws" Fr 83. " arla vm morgonen daghin kom marghin hälade stolt ok Froom tha Var i hertogh eriRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS rota" RK 1: 1422. " arla morgonen daghen fik wAldha marsken redh ater a enghena hAldha" ib 2: 4300. " arla dagx" Al 7663. arla qwäldz Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv (Cod. B, C) 181. JFr fularla.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • aarla LB 2: 59 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back