Arla

Old Swedish Dictionary - arla

Meaning of Old Swedish word "arla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arla
tidigt, bittida (på dagen). alla. .. lossade all lsyn skip om morganen ärla Troj 106. - i allmännare anv.: tidigt. the vng trä. .. som ey orka vid frosth vm vintren arla komme Sex ekon tr 263. " jac takkar tik for thina hälgha wmskyrdh, at thu wildhe swa arla wtgiuta thit hälga blodh" SvB 49 (slutet af 1400-talet).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • ärla )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back