Ärlända

Old Swedish Dictionary - ärlända

Meaning of Old Swedish word "ärlända" (or ærlænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärlända (ærlænda)
landsflyktig, eländig, olycklig. Til thik ropom vi ällenda Ewe barn SvB 214. Som ärlendhä oc fremmende är etc komme(n) GPM 2: 254 (1507). - Jfr älända.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärlända may have also been written as ærlænda

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ällända )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛚᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back