Ärlända

Old Swedish Dictionary - ärlända

Meaning of Old Swedish word "ärlända" (or ærlænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärlända (ærlænda)
nödstäld, eländig, olycklig. " hiälpa fatikom bedröffwadhom oc ärländha människiom" Lg 3: 704.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärlända may have also been written as ærlænda

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛚᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back