Ärländer

Old Swedish Dictionary - ärländer

Meaning of Old Swedish word "ärländer" (or ærlænder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärländer Old Swedish word can mean:

ärländer (ærlænder)
1) i landsKLemming. 1844.">Flykt varande, i främmande land vistande; främmande. the fatigha ärlända (Cod. B, C vtlänske) quinna KLemming. 1844.">Fl 79. i minom ytersta tima tak til thik mina siäl ärlända oc pelargim (spiritum meum exulem et pnergrinum) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 209. " aktom siälen wara. .. ärländha i bland sina owener" Lgren. 1875.">LfK 45 ; jfr 2. Dessa tre språkprof kunna föras till ärlända. - om judisk proselyt. judhane saghdo pylato. .. thässe som han väria äru ärlände (proselyti).. . pylatus. .. spordhe thöm. qui sunt prosiliti. hulke äru ärlände. the saghdo honom. hedhninga synir som nu äru vordhne iudha KL 382. " vi ärom [ey] ärende. vi ärom liudha sönir" ib (motsvarande tre ställen MB 2: 377, 378 hafva i st. f. ärlände, ärlende läsarterna älände, ällände, ällända).
ärländer (ærlænder)
2) nödstäld, nödlidande, eländig, olycKLig. thz bytto the mz alt annat godz i tre delar, en deel i templet, annan delen them fatika, tridhia delen sik siälffuom til oppehälle oc än manghom androm fatikom oc ärländom, änkiom oc hws armom Lg 3: 604 (kan föras till 1). - Jfr älände.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärländer may have also been written as ærlænder

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛚᛅᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back