Arlika

Old Swedish Dictionary - arlika

Meaning of Old Swedish word "arlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arlika
årligen. " hwilka han. .. aarlika sökte" KL 210. ib 211. SD NS 1: 73 (1401), 147 (1402), KLemming. 1860.">Gr 264. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 30, 31. VKR31, 75. KLemming. 1862.">Al 999, 1126. MB 2: 125, 241, 258. som ränta arligha aars 1/2 marc wekt SD 1: 444 (öfvers.). ath giwa KLostreno arlika aars twa löpa smör tel reth landgille ib. " ib" NS 1: 435 (1495). ib2: 238 (1409), 336 (1410). j sylo. .. är märkelighen samqwämdh j herrans högtidh aarligha aars (solemnitas anniversaria) MB 2: 140.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • aarlika.
  • aarlicha VKR 31.
  • arlecha SD NS 2: 64 (1408).
  • arligha SD NS 1: 73 (1401). aarligha. arlige SO 154.
  • aarligan ib 72),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back