Arliker

Old Swedish Dictionary - arliker

Meaning of Old Swedish word "arliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arliker
årlig. " war aarliken jngiäld" SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). alla arlika vtskylde ib 377. " mädh allom ärlikom (för arlikom) ingiäldom aläghnom oc sakörom" BSH 1: 194 (1387). FH 2: 12 (1381, nyare afskr.). SD NS 1: 535 (1406). VKR 41, 42. MB 2: 276. PM 1. " gifwa thik oc thino folke aarlikin (annualem) kost oc klädhe" Bir 2: 29.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • aarliker.
  • arlikin: -it SD NS 1: 535. arliken (nom. s. f.) PM 1. aarlikin. aarliken.
  • aarligh: -lighe VKR 41 ;
  • -ligho ib 42. aarleghen (ack. s. m.) MB 2: 276),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back