Ärliker

Old Swedish Dictionary - ärliker

Meaning of Old Swedish word "ärliker" (or ærliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärliker Old Swedish word can mean:

ärliker (ærliker)
L.
ärliker (ærliker)
1) ärad, hedrad. " med prep. af. o hälagh iomfru ok ärlikin af KLemming. 1862.">Alle världinne" KL 362. - ärad, aktad, ansedd, högt uppsatt, af god börd, förnäm. en ärlek ok väl Lg.">Burin fru (noLg.">Bilius matrona) Lg.">Bu 11. " mangä ärlikä (noLg.">Biles) quinnor trodho guz ordh" KL 161. " sände han KLemming. 1844.">Flere oc ärlikre (noLg.">Biliores) sändeLg.">Budha än för" MB 1: 413. " han. .. skreff ther om breff och sende mz ärlig Lg.">Budh til. .. konung pipping" Va 3. " honum bidde ther marghin ärlikin man aff KLemming. 1862.">All teh land i iordhirike" KLemming. 1862.">Al 9508. folke jerl war en erliken man KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 232. " är the (fattiga menniskor) ok ärlike ok välKLemning. 1860. SFSS.">Borne. likouäl gabbas the ok Vardha forsmadhe" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 129. " wm swa händer ath nokre. .. ärlighe, wälbyrdoghe, knaKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, äller häratz domara bliffwa KLemming. 1860.">Gripne til fangha aff nokrom sollanär" Vallius. 1845.">PM 34. " hon haffde en ärlekan härra til hosKLemning. 1860. SFSS.">Bondha" BK 198. " christus stadhgar här at matsins matto. . gifwis iämpn swa ärlikom oc högKLemning. 1860. SFSS.">Bornom som ey ärlikom oc högKLemning. 1860. SFSS.">Bornom (quod menSura ciKLemning. 1860. SFSS.">Borum. .. tam noLg.">BiliLg.">Bus quam ignoLg.">BiliLg.">Bus æquKLemming. 1862.">Alis triLg.">Bunatur)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 36. ib 37. VKR 80. " en iomfrw föd af rike släkt mykit faghir oc ärlikin" KL 298. " sancta rispina Var KLemming. 1862.">Allom them androm fäghre ok ärlicaren. thy at hon Var föd af konungxlike släkt" KLemming. 1860.">Gr 283. han högfärdadhis. .. aff sinne ärlike släkt KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 99. KLemming. 1844.">Fl 588. - ss hedrande epitet. iak hawer min gard wik. .. giwet minne erliku husfru. fru cristine pätarSDotter tiil morghen giif SD 4: 389 (1334?). insighlin ärliKS loghmans wästgiötä, KLemming. 1862.">Algvt bäncictsson ib 5: 280 (1334). eet hKLemming. 1862.">AlfmaKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKand iorþ j ramshaMBre j kiulä sokn. .. oc eet örisland j läþirs sokn. .. Sum mik gauo mina ärligho böndir at murghingauum jnulphir oc lafrinz bänäson ib 293 (1344). " bedis iäc ärlix faþurs inzighle herrä frändä. biscops j strengnes" ib. " aaf ärlikom riddara härra magnuse rötha" ib 557 (1346, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). jäk är giäldskuldugher skälikvm manne ok ärliikvm, þore raband, bymane i luthoisa ib 6: 149 (1349). " heþarlika manna oc erlika insigle lib 181 (1350). medher ärlikom manne herra gözstaff magnusson" ib NS 1: 1 (1401). herleke ok welKLemning. 1860. SFSS.">Bornne hwsfrw, hwsfrw ingeKLemning. 1860. SFSS.">Borghe ib 47 (1401). " ärliken ok wälKLemning. 1860. SFSS.">Boen qwinna. husfrv KLemming. 1860.">Greta dwma" BSH 1: 194 (1387). erlikin riddare herra niclis thwrisson BYH 1: 178 (1377). ärliken oc welKLemning. 1860. SFSS.">Boren man. KLemning. 1860. SFSS.">Boo jonsson drotzte i swerighe BSH 1: 181 (1381). " ärlig ok velbyrdoge man niels KLaffuosson höffuisman KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paa älffsobrg" ib 4: 198 (1495). " keraste ärlige herre" ib 5: 30 (1504). " staar deth tel eder ärleghe herredöMB" ib 568 (1517). - i tilltKLemming. 1862.">Al med försVagad betydelse: ärad, aktad, god. hören nw tiil KLemming. 1862.">Alla ärligha män KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2682. - fröjdad, Lgren. 1866.">Berömd. hwilkith är annath folk swa ärlikt (inclyta) MB 1: 452. " then ärlikaste man ther man om hans dagha fan" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 35. " han war ärlik och een opsatigh man" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3. " en ärligh konung" Va 3.
ärliker (ærliker)
2) ärevördig, vördnadsvärd. " tKLemming. 1862.">Aler til thera en ärlikir (venerandus) carl at ännis laghum ok sidhum" Lg.">Bil 352. " thän ärlike dyre värdhoghe stadhin (urBS veneranda Dei)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 248. " for sit ärofulla lifwärne oc ärlika KLemming. 1862.">Aldir" KL 303.
ärliker (ærliker)
3) hög, stor; framstående, utmäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt. lucifer war. .. främärste oc ärlikaste gudz ängel MB 1: 51. " tha sang then ärlike msätarin (d. v. s. Kristus)" Lg 39. " KLemming. 1862.">Alla thera ärlica (eKLemming. 1860.">Gregiorum) KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Patriacharanna oc häLgha siälanna höghtidh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 252. en af the ärlicu kiKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKianna herrum som gen(n)adius räknar ok scrifuir aff Lg.">Bil 281. " hulkin aff folKSins osnille oc iärteknomen Var ärlicare (insignior) ok KLemming. 1862.">Allom kunnoghir" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 451. " KLemming. 1862.">Alle men gaffuo honom riiss thz han Var en erligh herra" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 236. " ey kom thu j lifnadhin at thu skulde synas ärlikin af KLädhom (in vestiLg.">Bus gloriosa) for manna öghon" Lgren. 1866.">Ber 60.
ärliker (ærliker)
4) ärofull,m medförande ära; glänsande. sidhan han. .. hafdhe swa ärlikin sighir wnnit (gloriose vicerat) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 242. MB 2: 233. - ärofull, förnämlig. mannin är skaKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padher til ärlika syslo thz är at hawa skiäl oc vnderstandilse MB 1: 114. " en riddare hawer meer ärwodhe, oc mödho i örlögh. .. än margher KLemning. 1860. SFSS.">Bonde, oc är tho ärlikare riddara rättin än KLemning. 1860. SFSS.">Bondans" ib 452 ; " jfr 5. ståtlig, hederlig. hwru ärlika oc hedhirlika iordhafärdh iomfru sancta maria fik" Lg 39. ib 37. " han wldhe til honom fara in j frankarike thz ärligästä ther han kunde affstadh komma" Va 4.
ärliker (ærliker)
5) ädel, god, ren. han vilde at KLemming. 1862.">Al þe natura Vare ärlek som hanom VaSua na Lg.">Bunden Lg.">Bu 64. þik söme. .. (ey) niþra þina natura. som skälek är skaKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paþ oc kärlekt(för ärlek? Lg.">Bil: som ärlik är ok skäliki; Cod. C: ther skällika är skaKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pat oc ärlik, se Lg 959 " och Ottelin, Stud. öfv. Cod. Lg.">Bur. 1: 36). vndi stoka ok stena" ib 138. " kroppin är ärlikin (noLg.">Bilis) aff thy at han är skapdhir aff gudhi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 181. " han älskadhe ey gudh for hans ärlica licamma dödh" ib 2: 21. - ädel, god, förträfKLemming. 1844.">Flig. annor diwr äre bäter föör än människian ey fore thy at the äre ärlikare vtan hälder for lthy, at the äre skaKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Path til litla äro, oc fore thy hawa the sköt KLemming. 1862.">Alla sina redho MB 1: 114. " war herra skaKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe som thing ärlikare än som" ib 74. " waar herra hawer mäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelikast thing oc ärlikast skaKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Path oc giort opKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa honum (söndagen)" ib 69. ib 77. " hwilkith är annath folk swa ärlikt, som hawer swa ärlika sidhe, oc doma oc lagh" ib 452 ; jfr 1. ärlekare creatur äst þu än nokot þät Lg.">Biläte älla skipt. þu hauar lätit ghöra (præstantior es quam factura tua) Lg.">Bu 188. " Sua dyyr oc ärlikin lokt" KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 20. miödh ok wiin ok ärlik most Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 846. " j gaMBlom äwom war rom swa som llitat lärift mz KLemming. 1862.">Aldra fäghirste färgho samanwäuit mz ärlikasta (noLg.">Bilssinm) thradh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 385. " tok hon til sin ärlica läkedom KL 349. aff bäzsto trhä ok ärlico" ib 351.
ärliker (ærliker)
6) härlig, utom ordentlig. tek kiKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiam gitar hanom giort särleka högtiþ baþe for hans döt of for annor ärlek þing hanom siþan döþom Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">IviKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKomo Lg.">Bu 51. " þe þing guþ hanom (Johannes) teþe: dyr ok ärlek sacramenta. som han scriuar j apocKLemming. 1862.">Alipsim" ib 149.
ärliker (ærliker)
7) härlig, skön, präktig, ståtlig. är ängelin ängeledhis swa ärliker i asynom som gudh siälwer MB 1: 350. " förande mz sik them ärlica siäla skaran (illam noLg.">Bilem multitudinem)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 246. her war saa ärlighen een skara KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2884. " ther ingik een stoor iomfru hopir i hwitum kädhom än i bland thöm gik een som Var KLemming. 1862.">Aldra ärlciast owir KLemming. 1862.">Alla" KL 359. " han haffde enä ärligä jomfrv til dotter" Va 3. saa. .. ena ärlica syyn KL 358. " hwar hardhare stridh är. thär aKLemming. 1844.">Flas ärlikare krona" ib 207. " the sändo KLemming. 1862.">Alexandro. .. ena ärlika konungx krono" KLemming. 1862.">Al 174 .1. þe. .. teþo mik þät ärlikast pKLemming. 1862.">Alacium nokot ögha ma se Lg.">Bu 184. jak vpbygdhe mik ärlikit (noLg.">Bile) hKLemming. 1862.">Allande hws KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 13 ib 2: 104. " the war ok en erligh saKLemming. 1862.">Al ther the herra jnnan satho" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 445. " han KLädhe thiänisto qvinnana mz ärlikastom (noLg.">Bilissimis) KLädhom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 325. KLemming. 1862.">Alt thz som ldyrt oc ärlikit war MB 2: 128 the. .. byto margh ärligh thingh KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3909.
ärliker (ærliker)
8) ansenlig, stor. haff een ärlik posa full KLemming. 1844.">Fl 1178. bödh pharao konunger isop at giwa them. .. ärlika waghna (ut tollant plaustra de terra Æ gipto oc föra thera fadher oc husfrwr oc barn til egipto land MB 1: 251. " saghde wara litla mödhona ok lönin ärlekin (multa)" Lg.">Bil 446.
ärliker (ærliker)
9) ärofull, hedersam, öfverensstämmande med hederns el. pliktens kraf. mik thykkir wara erlekt at döö for guz skuldh Lg.">Bil 488. ärlikare är medh dyghd ok mandom stridha ok döa, än liua medh skam ok skadha KS 81 (201, 89). maxencius saghde sik ärlekare Vara venda henna hugh mz skälum, en mz pinom Lg.">Bil 535. " erlekare (melius) er mik enom siwkom lifa.. . en köKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa KLemming. 1860.">Grymelx helso mz swa mango menlöso blodhe" ib 566. - n. sedligt, sedligt godt. nu är triggia handa got, thr manzens hughr ok hierta står äpte, thz är got lustelikt, got tarKLemming. 1844.">Flikt, ok got ärlikt (KLemning. 1860. SFSS.">Bona hominis in se tris Sunt; nam quæ dam Sunt delectaLg.">Bilia. .. quædam utilia. .. quædam honesta) KS 27 (67, 29). " ängin är the dygdh, änkte thz ärlikt nytterlikt eller losterlikt som han finder ey otKLemming. 1862.">Alika, otKLemming. 1862.">Alikt i sik siälwom" MB 1: 38. 10) hedersam, KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Passande, tillbörlig. saghde. .. hanom ey erlikt swa rikom at giptas fatöleka Lg.">Bil 617. sigh iohanni KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Patriarcha at han läggw war ben ther os är ärlekt (in honoraLg.">Bili loca) ib 282. " giuin häLgom benom nokot ärlekt rum (locum ad ejus depulturam conKLemming. 1860.">Gruum)" Lg.">Bu 167. " är thzta ärligit, at j skulen kyssa thz hittä barnet" Va 16. II) värdlig, höfvisk. the waro wiise men i KLemning. 1860. SFSS.">Book oc till KLemming. 1862.">All ärlikinthing Lg 34. 12) ärbar, anständig. mik skämmes för ärligha tKLemming. 1862.">Ala och röra thz iak mz mynom örom siälffuer monde höra KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2099. Superl. ack. sing. n. i best. form: ärlikasta, adv. härligast, skönast, präktigast. huilkens stadhz mwra oc bygningh haffde fordom warith KLemming. 1862.">Aldra kärlekasta oc staKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKasta bygdhe (pulcherima) Su 52. - þät ärlikasta, adv. det ståtligaste. i förbindelse med en form af kunna. han wldhe til honom fara in j frankarike thz ärligästä ther han kunde affstadh komma Va 4. - Jfr ful-, iäm-, o-, Vanärliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärliker may have also been written as ærliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • er-.
 • her- SD NS 1: 47 (1401). -ligh. -lig. -leker. -legh. -likin. -liken. -lighen RK 3: 2884. n. (nom., ack.) -likt. -lekt Bu 167 ; Bil 282.
 • -likit Bir 1: 13, 2: 104 ; MB 2: 128.
 • -ligit Va 16. ack. m. -likän VGL IV 14: 17. -lekan BK 198, -likin Bo 242.
 • -ligen MB 2: 233.
 • -lik Fl 1178.
 • -lig Va 3.
 • -lek Bu 51, 149.
 • -likin Lg 34.
 • -lekin Bil 446.
 • -likare -licaren Gr 283.
 • -lekare Bil 535, 586.
 • -lekarin Gr (Cod. D) 375. superl. -likaster. -ligäster: -ligästä Va 4.
 • -lekaster: -lekasta Su 52 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back