Ärlikhet

Old Swedish Dictionary - ärlikhet

Meaning of Old Swedish word "ärlikhet" (or ærlikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärlikhet Old Swedish word can mean:

ärlikhet (ærlikhet)
1) ära, heder; ngt som medför ära. örlögh öwa mz ärlikheet ok äkk röfwa Al 456. thz tykte lhonom at ärlikhet wara ower winna herra ok herrom spara MD (S) 269.
ärlikhet (ærlikhet)
2) ära, heder, prydnad. om person. johannes virgo oc är iomfrudomsins höxsta ärlikhet Bo 81.
ärlikhet (ærlikhet)
3) höghet, adlighet, värdighet; ädelhet. af thinne släkt ärlikhet (nobilitate) Gren. 1866.">Ber 111. " them som tolken fanga Griper skAl giffwas lön äffther thz som skälikit är, oc fangans ärligheth oc byrdh kan wara" PM 34. " ärlighetennas blod är jnthe j theras ärm" ib 1. " ärlikhet (nobilitas). visdoMBir. oc fromheet, ok Alla dyghdir. .. synas vara quafdha ok wmsläkta i them" Bo 129 ; " jfr 4. tänkiandis oa sins Allirdoms värdughet oc natwrliga jnfödda ärlighet" MB 2: 297.
ärlikhet (ærlikhet)
4) ädelhet, godhet, renhet. Bir 3: 181.
ärlikhet (ærlikhet)
5) härlighet, förträfflighet. aff ihesu christi ärlikhet oc sniällikhet Bir 2: 216. " thera ärlikeht är hälaghare owir Al skapadh thing" ib 285. " ib 3: l02. - förträfflighet, storhet. iak hafwer aff idher ärlikheet sport" Al 2067.
ärlikhet (ærlikhet)
6) majestäät, höghet. ss titel. vi tokom idhra ärlikhetz bref Gr 315 (till Armeniens konung Teridacius). wele ider erlighet rethe, ath vy scriwe ider til i sisth BSH 5: 29 (1504; till riksföreståndaren Svante Sture). ib 127 (1506); till densamme ). staar deth tel eder ärleghe herredöMB, om eder ärlighet och herredöme, om i wille staa mäk tel dar om ib 568 (1517; till riksföreståndaren Sten Sture). Grönblad. 1857.">FM 179 (1504). 562 (1512). - Jfr vanärlikeht.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärlikhet may have also been written as ærlikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ärlig-.
  • erlig-.
  • -heet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back