Ärlikhet

Old Swedish Dictionary - ärlikhet

Meaning of Old Swedish word "ärlikhet" (or ærlikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärlikhet (ærlikhet)
1) ära, heder, anseende. Date nomini eius magnificendiam, giffwin hans naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne ärlikhethena, thet är ärligha thinga ällir gärninga fulkommilse SpV 33. Thy theer ekke kötidh sanna ärlikhetena ällir wälbyrdoghetena. .. Til sanna ärlikhet ällir wälbyrdoghet ödhir hoghana aldra bäSTzSTa ärffwodhe ib 427. Tre hande ärligheter finnas i skrifttene (dygdiga gärningar, STor lärdom, förnäm härkomST) STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 665 (avskr). 2) härlighet, höghet, ädelhet. thär äpther kom offwer hänn annadh Eue fförbannilse. som war oärlighet moth Marie ärlighet JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 352. Thänne sanhetzsens ametiSTus. .. är swa dyr oc ärleken, at al the aSTwndelighen tingh j wärldene ärw. .. the waro all swa som enkte moth hans dyra ärlekhet oc dygdelighet ib 558. 3) majeSTät, höghet. kerlika dägtingan oc räthgangha mällan ider nadis erlegheth oc Swergis rikis jnbyggiara Reuterdahl KyrkohiST 3: 2, s. 543 (1471?). - såsom titel. Jdher ärlighet, wälfornoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPSToghe men, BorgamäSTare och radh i Räfflä SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 5: 193 (1488). " thaa hans erligheth henne loth opheSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPta aff Gerdh Bwres skiip aff skären" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 225 (1493). " huad samme skip haffuer rentat eller bekoSTet, thet bepligtet her Knut sin erlighet vele STaa faST wdj" STb 5: 53 (1515). (BorgmäSTare och råd till Sören Norby) Vor kerlige helsse eders erlighet altiid fforsende med wor herre. .. tacke wij iders erligheth fför all ere, dygd oc welwiligheth. .. Kiere her Seurerin Norby, besynnerlig gode wen, må eder erlighet wethe. .. ib 5: 351 (1521, Kop). (Till rådet i Lübeck) eder erligheter STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 505 (1512).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärlikhet may have also been written as ærlikhet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back