Arma

Old Swedish Dictionary - arma

Meaning of Old Swedish word "arma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arma
utarma. " akta ther medh tunga i wrongom domom änkio ok fadhr lös barn, ok arma almogha (snarare dock att läsa arman; ut oppriment in judicio pauperes et vim facerent causæ humilium populi mei)" KS 67 (165, 73). Jfr for-, ut-arma.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back