Armber

Old Swedish Dictionary - armber

Meaning of Old Swedish word "armber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

armber Old Swedish word can mean:

armber
1) arm, olycklig, eländig, usel. a arma blinda män Bu 16. " hwath folk ma man armare kAlla" Al 7283. armbir fane Bo 30. " arme stymper hwi later thu sa" KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3409. " hans arme kroppir" Bil 871.
armber
2) arm, fattig. " iak är en arm mö ok rikeleka up föd" Bu 143. badhe arma ok rika Fl 28. " riker Almoghe är kunungs ära. .. ok armbr Almoghe är kunungz nese" KS 78 (193, 85). " armt oc fatight folk" VKR 31. Bu 18. 498. Iv 2094. Al 4320. Jfr husarmber.
armber
3) förstörd, tillspillogifven? för wardher skon armir än fothin wardher warmbir (ante perit pero quam pede cauma fero) GO 42.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • arbar Bu 18),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back