Armber

Old Swedish Dictionary - armber

Meaning of Old Swedish word "armber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

armber Old Swedish word can mean:

armber
L.
armber
1) arm vreþ hans arm Bu 418. ib 419, 499, 521. Bil 225. räkte guz son sina händar ok arma a corsens arma Bu 139. ib 57. " ärmane varo sua lange at the räkto nidhir til fotanna" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 15. " thz (det utgjutna blodet) matte manne vnder armana ga" Al 4540. " vndher konungens arm ledde marsken han tha" RK 2: 6881. " tog iag kong hans wndher sin arm" ib 3: (sista forts.) 5163. - Bildl. hwilins j mins kärlex arm RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 245.
armber
2) arm, utskjutande del af ett föremål. vidh badha korsens arma RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 133. Bu 139. " wi lothe skiwthe i gaar medh then möser, och i försthe skoth giik then ene arm vtaff" BSH 4: 293 (1501).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ärmber.
  • -ar )
  • arma skiälva
  • arma skelwa )
  • arma smidhe ,
  • arma vapn
  • -vakn )
  • arma värker ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back