Armborst

Old Swedish Dictionary - armborst

Meaning of Old Swedish word "armborst" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

armborst
arMBorst, båge som spännes medelst foten (hvilken härvid ställes i ett slags vid bågens öFre ände anbragt stigbygel) och en vid bältet fäst krok (jFr Schlyter, Ordbok s. 35 och Jur. Afh. I. s. 97). eet skot kom som aff arMByrste (quasi spiculum prosiliens de balista) Bil 802. KL 369. " skiuta medh arMByrst (mz arMBorstum Fragm. 16) ok handbugha" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 53 (137, 57). " skiwta mz arMBörst (lasboga)" Di 17. MB 2: 244. " struko thera arMBörst i the skyttor ok thera kompani" RK 1: 3796. " mz spent arMBorst ib 2: 2431. haffwa werier eller arMBost" ib 1: (till. till LRK) s. 252. mz byssom oc arborstom MB 2: 255. Di 298. BSH 3: 46 (1452), 5: 63 (1505), 199 (1507), 341 (1509), 456 (1511). FM 330 (1507), 554 (1512), 555. PM 24. RK 2: 5789, 5793, 3: (yngre till. om Chr. II) s. 235. mz xxx arMBorst (d. v. s. arMBorstskyttar) han tit gik ib 2: 5791. - Bildl. at theras ondzskonna arborst söndher briste Su 71. JFr stalarMBorst.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • armbörst.
  • armbyrst.
  • arborst.
  • arborsth Di 298.
  • arbörste (dat. el. ack. KL 369.
  • arbrösthe FM 554 (1512), 555. armbost. armbosth BSH 5: 63 (1505).
  • arbost FH 330 (1507); BSH 5: 199 (1507) , 341 (1509), 456 (1511); RK 3: (yngre till. om Chr. II) s. 235),
  • armborsta stränger
  • arbosta strenger )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛘᛒᚮᚱᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back