Ärmite

Old Swedish Dictionary - ärmite

Meaning of Old Swedish word "ärmite" (or ærmite) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärmite (ærmite)
eremit. "han fadher hatadhe cristna män. .. oc särdelis hermeta, renliuis män oc munka" Prosadikter 21.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärmite may have also been written as ærmite

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ärmita hus n. eremithydda. Anachoresis ärmeta ökin ok ärmetha liffuerne ok ärmeta hws GU C 20 s. 22.
  • *ärmita kula
  • ärmita liverne n. ermitlevnad. GU C 20. s 22 (se största synda bätringh JMPs 264. han. .. leffde thär äpther gudeliga j ärmetha leffwerne allan sin aller ib 585.
  • *ärmita ödhkn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛘᛁᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back