Ärmite

Old Swedish Dictionary - ärmite

Meaning of Old Swedish word "ärmite" (or ærmite) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärmite (ærmite)
eremit, anakoret. en hälaghar ärmite STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 23. ib 419. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 454. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 201. " af häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghra härmet oc munka lifwrne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 181. " mz hwilke STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Book wnderSTa nw vitas patrum, häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga fädhirnna liffwerne, oc är ermetanna liffwerne oc bökir, hwilke nw aff fiäSTom fforsmas oc j wanrökt gaMBlas oc fordarffuas" Su 264. " um then thima war en muunker ok ärmete (monachus. .. habitans in desserto terræ Sennnaar) visaSTe man ok hälagSTer han hät barlaam" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 611. en præSTer. .. wildhe. .. gerna wardha ärmite (solitatiam vitam agere desiderans) ib 272. " sände han til Suerkie igen en ärmetha (anachoretam), som heth argarius" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 205. ib 211, 213. " ärmetane oc häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe fädher haffdo inskiwtilse aff minom anda" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 116. al hermeta temprilse ib 156. " hwilkin. .. ledde han j ena kirkio, j hwilke war bygdher en litin celle, j hwilkom som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bodhe en gamal ärmete" Su 262. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 493. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 403, 688, 750. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 319. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 204, 205. ST 459, 50. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 35. han (Johannes döparen) var förSTe ärmete STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 22. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 405. MB 2: 399. " eet litidh hws han ther om sidher fan thz atte een ärmetä een arMBer man" STephens. 1849.">Iv 2094. ib 2095, 2110, 2115, 2124, 2125. Jfr renlSTephens. 1849.">Ivis ärmit.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärmite may have also been written as ærmite

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • ärmete.
 • ärmetä.
 • ärmäte: -ens Iv (Cod. B) s. 222. ermete Bil 668 ; ST 49, 50 ;
 • -ans Bil 751 ;
 • -anna Su 264.
 • armethe Lg 3: 35 ; -en ib (på tre st.). härmete. hermete),
 • ärmita bo
 • ärmeta boo )
 • ärmita hem
 • ärmeta- )
 • ärmita hula
 • ärmita hus
 • armete- Lg 3: 34),
 • ärmita lifnadher
 • ärmitta-.
 • ärmeta- Bil 454),
 • ärmita liverne
 • ärmetha- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛘᛁᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back