Armlägger

Old Swedish Dictionary - armlägger

Meaning of Old Swedish word "armlägger" (or armlægger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

armlägger (armlægger)
armpipa. bröth hans armläg (os brachii) Lg 345. " Bondin hawir. .. starka armläggia" Bo 134. Lg 3: 311.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so armlägger may have also been written as armlægger

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛘᛚᛅᚵᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back