Armlika

Old Swedish Dictionary - armlika

Meaning of Old Swedish word "armlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

armlika
ömkligt, jämmerligen. han skal armlika sik förborga KS 61 (151, 67). " at hon ekke formatte gaa wtan armligha (miserabiliter) kunde krypa" Lg 3: 355. " the armelika (hörnuliga) lata ok fälla tara" Fl 358.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • armelika armligha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛘᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back