Armodh

Old Swedish Dictionary - armodh

Meaning of Old Swedish word "armodh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

armodh Old Swedish word can mean:

armodh
och n.
armodh
1) elände, vedermöda, betryck. thzta armodh oc förtreet giordis israels folke MB 2: 222. " se wars almoghas armodh (mala)" ib 230. " j törst hwngher oc j alzskons armodh (in siti et peridione magna)" ib 156. pynonna armodh Lgren. 1875.">LfK 223. " the lidhu waald oc stoor armodh" MD 385.
armodh
2) armod, fattigdom. " vndan frälse gånga för armodh skull" GS 22 (1360) armodh oc fatikdom Su 141. " then stadh j hwilkom engin brist är ällir armodh (penuria) j thy som iordhen bär MB 2: 127. "" falla i armodh" Lgren. 1866.">Ber 288. ib 289, 292. lädh nw saa stoora armodh Lg 3: 34. " aff then stora armodh, wij nw ikompne äre" BSH 5: 318 (1508). wiliokt armodh MD (S) 231, 279.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛘᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back