Arnesker

Old Swedish Dictionary - arnesker

Meaning of Old Swedish word "arnesker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arnesker
arniska (orig. har felskrifningen arriska) gylle[n] HLG 1: 24 (1427). (6 gamla) arnäskia (gyllen) RP 2: 188 (1390). " hwndrade niethie och en ärniska gyullena" Svartb 384 (1441). " for cc letta arneuiska (för arnemska?) gyldena" ib 425 (1447).

Part of speech: av

Additional information: adj. Arnhemisk, från Arnheim. mon arniska (möjl. för arriska) kiortil giffwer [jak] til helgalikamma gille i stokholme HLG 1: 58 (1452). särsk.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • arnäsker.
  • arnisker.
  • ärnisker. arneuisker?),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚿᚽᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back