Aröra

Old Swedish Dictionary - aröra

Meaning of Old Swedish word "aröra" (or arøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aröra Old Swedish word can mean:

aröra (arøra)
röra, angå, vara af betydelse. SOm tätta forscrefna skipte ok arf a rörer SD NS 2: 2 (1408). i thy SOm manga manna helsa arörer Su 155. " ey giorth thz ära a rörir" SO 18. " tha skulu al ärändhe räthas SOm noghot a rörir (äro af någon vigt)ib 24. - part. pres. arörande, "
aröra (arøra)
1) rörande, angående, vidkommande. jak. .. kännis. .. mik mäktoghan oc myndoghan giorth haffwa. .. herra haquon. .. offwir alt thet mik arörande är (allt hvarmed jag har att skaffa, allt SOm tillhör mig) i westragötland SD NS 2: 332 (1410). " bidhiom wi idher. .. SOm thetta ärendit arörande är" VAH 24: 322 (1442). ib 323 (1454). - med dat. nokre the bref thesSO goze arörandhe äro SD NS 1: 688 (1407). " thet. .. SOm nokrom arörande ware aff the i nämpdene sitia" ib 2: 162 (1403). ib 92 (1409). VKR 31, 33.
aröra (arøra)
2) SOm skall behandlas, SOm är i fråga. naar nakor särlikin oc groff ärande äru arörande Bir 5: 22. ib 24.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aröra may have also been written as arøra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back