Arst

Old Swedish Dictionary - arst

Meaning of Old Swedish word "arst" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arst
läkare. " en god arst FM 347 (1507). " " wara tigh for then arsth ther forsökia wil opta tigh huru han scal andra läkia" Ber 291. aarste oc lekara Su 224. BSH 4: 246 (1499). FM 406 (1509).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aarst )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back