Art

Old Swedish Dictionary - art

Meaning of Old Swedish word "art" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

art Old Swedish word can mean:

art
1) häRKomst. thz (barnet) war aff enä ädlä arth (Van ghuder art) Va 8. ib 27. " thz diwret är aldrik kommit aff nokro vnda art" ib 25.
art
2) medfödd beskaffenhet, natur, art. huru wart tu nokon tiidh aff swa ondä enä art, at thu skulde swa fordärffuä thin egnä liiffs Frvkt Va 8. " war en forrädare aff allä sinä art ib 15. ib 38. "" han ey omwändhe togh sin danska ardh RK 3: 180. "" thz är hanss aardh" ib 2757. " hwar äffther sinne jnfwnd oc arth" PM 20. " skal man huar effter sin ardh oc stadghe eller staath holla sig suptilighen" LB 7: 179. " wille forfara hans sidh ok aardh" MD (S) 252. " thaa the saago leksensa aardh" ib 202. " marghe dyre stena mz ädhle ardh the rena" Fr 172. JFr onardh, riddara-, Van-art.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ardh.
  • aardh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back