Artiþ

Old Swedish Dictionary - artiþ

Meaning of Old Swedish word "artiþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

artiþ
anniversarium, årSDag efter någons död, själamessor som denna dag hållas för den döde, på bestämd dag hvarje år med själamessor firad högtid. i hwars varrä artiiþ bäggiä skulu alle þe preste äru i klostrenu messu sighiä SD5: 562 (1346). " halla artiidh meth messor, vigilior, psaltara oc meth liws ib" NS 1: 304 (1403, gammal afskr.). Jfr arsmot.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • artidha dagher
  • aartidha- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛏᛁᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back