Arve

Old Swedish Dictionary - arve

Meaning of Old Swedish word "arve" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arve
= arf 1. skulu thässe riddara sik fordarfua fore thässa iomfrughor arfua (arf som dessa mör hafva att taga) Iv 4958. allit. arve ok egha. arffua och egho fingo the ey spara RK 2: 272. " arve ok eghit. fra ärffwa och egit ganga RK 2: 745. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ärve )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back