Arve

Old Swedish Dictionary - arve

Meaning of Old Swedish word "arve" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arve
arfvinge. SR 33. at nakar thän arfwe kan spörias. .. som skyllare är SD NS 2: 95 (1409). - med personens gen. hon ok hännär aruar SD 4: 389 (1334?). annor gooz som wäl äru fangin them atir göma the sinom arfwom ok äptir komandom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 54. " thera arwa älla barn" ib 2: 86. ib 3: 18. Bil 53, 534. MB 1: 182. RK2: 6666. PM 45. - i tillnamn. päter bondaarwe RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 2: 5 (1384). marghit olaffh honeffsarwädotter ib 4 (1384). " olafwer stenbiärarfwe" ib 7 (1387). - Kanske ingår arve i denna betydelse äfven i sådana ortnamn som de i följ. ex. förekommande. in ana arvafiardhong, que diuiditur in duas partes quarum alia dictur ana arva, et alia wæsthangha SD 3: 54 (1312). jn principali. .. medietate que dicitur anaarua ib 55. jn hilda arvafiardhong ib. " j skwmsarwaby" RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 2: 4 (1384). j sigbernaruaby ib 5.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • karlungxarfweby ib 7 (1387). - med gen. utmärkande det ärfda föremålet. göra idher himerikis arua Bil 127. " tho the villo mik fordarfua iak var tho thera herra ok arfue (den som hade fått dem i arf, på grund af arfsrätt borde råda öfver dem)" Fr 660. - med prep. retter malseghiande ok arwe tel thet forscrefna godz SD NS 2: 118 (1409). Jfr bak-, bryst-, mädh-, skap-, skäpt-, vigh-arve.
  • arva bol
  • arvi- )
  • arva bot ,
  • arva gods ,
  • arva iorþ ,
  • arva luter ,
  • arvalös ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back