Ärvegods

Old Swedish Dictionary - ärvegods

Meaning of Old Swedish word "ärvegods" (or ærvegods) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärvegods (ærvegods)
arvgods, ärvt jordagods. " myt rätta eghit erfue godz" SD NS 2: 804 (1414). arvgods, arv. wthkräfuia och op ath bära. .. thet ärffue godz, som äpther henne fallet är ib 2: 862 (1414). " alt saman mith afflinga goz oc ey ärwagoz ib 3: 536 (1420). togh han och alth thet ärffogoz som her Erik Thuresson atthe Arvstv 61 (1470-t). Jfr ärfdha gods. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärvegods may have also been written as ærvegods

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -goz )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚠᚽᚵᚮᚦᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back